Downloads

Om er zeker van te zijn dat je eenvoudig en snel de nodige formulieren en gegevens kunt vinden, bieden we hier een aantal links naar belangrijke downloads aan.

Corona preventie

Benieuw wat jezelf kunt doen om het Corona virus te beperken, download dan hier de preventiemaatregelen.

Urenbriefje

Urenbriefje nodig? Download hier de meest recente versie.

WKA verklaring

Download onze WKA-verklaring.

KVK

Download onze kvk-inschrijving zodat u altijd de juiste gegevens heeft.

Folder anti-discriminatiebeleid

Discriminerende verzoeken, hoe gaat D-Bra Flex hiermee om

FAQ

Hier vind je antwoord op veel voorkomende vragen.

 • Over welke certificaten beschikt D-Bra Flex

  D-Bra Flex vind het erg belangrijk om als betrouwbare partner gezien te worden. Zodoende beschikken wij over het NEN 4400-1 certificaat, het VCU certificaat en zijn we tevens lid van de NBBU.

 • Werken of toch thuis blijven tijdens het Corona virus?

  Wij begrijpen dat er vele vragen ontstaan over het wel of niet werken. D-Bra flex volgend de richtlijnen van het RIVM op, hetgeen betekend dat bij milde klachten onze medewerkers verzocht worden thuis te blijven, Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden blijf dan thuis en vermijd (sociale) contacten. Daartegen zal van medewerkers die gezond en fit zijn gevraagd worden om de de werkzaamheden bij onze opdrachtgevers zo veel mogelijk te blijven uitvoeren, we hebben immers iedereen die gezond is nodig om onze economie draaiend te houden. bij twijfel neem dan contact met ons op.

 • Kun je ons kantoor nog bezoeken tijden het Corona virus?

  Wij neemt uiteraard ook onze verantwoordelijkheid en treffen passende maatregelen, waarbij wij uitgaan van de richtlijnen vanuit het RIVM. Dit betekent concreet dat wij voor de komende periode de volgende maatregelen hebben getroffen: Klanten, sollicitanten, zakelijke relaties of leveranciers komen uitsluitend op afspraak bij ons op kantoor langs. De bezetting op ons kantoor blijft zoals u dat van ons gewend bent. Wij blijven dus bereikbaar voor bezoek maar gaan strikt om met de hygiëne-maatregelen en hanteren minimaal 2 meter afstand. Als u zelf niet gezond of fit bent en daardoor liever geen bezoek wenst zijn wij ten aller tijden per telefoon als per e-mail bereikbaar om u van dienst te zijn.

 • Wat betekend de inlenersbeloning?

  In de NBBU CAO is de term inlenersbeloning erg belangrijk. Met de inlenersbeloning is wettelijk bepaald dat de uitzendkracht hetzelfde loon verdient als de overige werknemers van de inlener. Zoals bepaald in de NBBU CAO is D-Bra flex verantwoordelijk voor het juist toepassen van de inlenersbeloning.

 • Wat is het beleid inzake anti-discriminatie bij D-Bra Flex BV

  De bedrijfsvoering van D-Bra Flex BV is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Verzoeken van opdrachtgevers die afwijken van ons beleid zullen wij pertinent niet accepteren en/of honoreren.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Stel zo spoedig mogelijk, maar zeker voor aanvang van de werkzaamheden je direct leidinggevend op de hoogte, zodat hij/zij rekening kan houden met de verdere planning, neem daarna ook contact op met ons om je ziekmelding persoonlijk door te geven, dit laatste is erg belangrijk voor de uiteindelijke ziekmelding en uitbetaling van het ziektegeld.

 • Ik heb geen volledige werkweek hoe moet ik de uren aanleveren?

  Op het urenbriefje komen bij de uren enkel de daadwerkelijk gewerkte uren te staan die door de opdrachtgever en jezelf worden ondertekend, Bij opmerkingen kun je vermelden of je de niet gewerkte uren vanuit je reserveringen aangevuld wenst te hebben. Feestdagen worden automatisch vanuit de reserveringen aangevuld. Medewerkers in fase 4 worden altijd aangevuld tot de contracturen die in de overeenkomst zijn afgesproken

 • Hoe werkt het fasesysteem nu precies?

  Aangezien D-Bra Flex NBBU lid is, hanteren wij het fasesysteem, dit houdt het volgende in: Fase 1 duurt 26 gewerkte weken. In fase 2 kan er 104 gewerkte weken worden uitgezonden. Vanaf 1 juli 2016 zijn dit nog 52 weken. Gedurende deze twee fases geldt het uitzendbeding en hoeft er niet van tevoren te worden opgezegd. Als de inlener de inlening van de uitzendkracht beëindigt, stopt ook de uitzendovereenkomst tussen uitzendkracht en uitzendonderneming. In deze fases bestaat ook de mogelijkheid te werken met contracten voor bepaalde tijd. Fase 3 duurt maximaal vier jaar waarin maximaal zes uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. Er geldt een loondoorbetalingsverplichting gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst. Fase 4 begint als fase 3 is voltooid. De uitzendkracht heeft dan recht op een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. In fase 1,2 en 3 begint de telling van fase 1 opnieuw als tussen twee uitzendovereenkomsten een onderbreking zit van 26 weken of langer.

 • Hoe zit het met persoonlijke beschermingsmiddelen?

  Wettelijk heeft de werkgever een verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril) te verstrekken of te vergoeden. Vraag hier ook om bij uw consulent. Specifieke beschermingsmiddelen, denk hierbij aan Vlabescherming, Adembescherming, Las-filtersystemen worden door onze opdrachtgevers ter beschikking gesteld, wel wordt er gevraagd om goed met deze middelen om te gaan en bij vertrek deze middelen weer in goede staat bij onze opdrachtgever in te leveren.

 • Waar kan ik informatie krijgen over de CAO?

  Aangezien D-Bra Flex NBBU lid is, is de NBBU cao van toepassing, deze kun je vnden als je de app download in de store van jouw mobiel, zoek naar NBBU. Of kijk op de NBBU website.

 • Wanneer wordt mijn salaris overgemaakt?

  D-Bra Flex hecht bijzonder veel waarde aan het tijdig uitbetalen van je salaris, daarom is de verwerking van het salaris bij ons topprioriteit. De procedure is als volgt: Als wij uiterlijk op maandag voor 16:00 uur over je getekend urenbriefje kunnen beschikken, zal onze loonadministratie je op dinsdagmiddag je salarisspecificatie mailen. Vervolgens betalen wij je salaris tijdig uit, dat betekend dat je, elke donderdag, je salaris van de voorafgaande week op je rekening gestort krijgt.