Downloads

Om er zeker van te zijn dat je eenvoudig en snel de nodige formulieren en gegevens kunt vinden, bieden we hier een aantal links naar belangrijke downloads aan.

Urenbriefje

Urenbriefje nodig? Download hier de meest recente versie.

WKA Verklaring

Download onze meest recente WKA verklaring zodat u altijd de juiste gegevens heeft.

KVK

Download onze kvk-inschrijving zodat u altijd de juiste gegevens heeft.

NBBU lidmaatschap

Download onze meest recent NBBU lidmaatschap zodat u altijd de juiste gegevens heeft.

Folder anti-discriminatiebeleid

Discriminerende verzoeken, hoe gaat D-Bra Flex hiermee om

NEN 4400-1 certificaat

Download onze NEN 4400-1 certificaat

VCU certificaat

Download onze VCU certificering

FAQ

Hier vind je antwoord op veel voorkomende vragen.

 • Over welke certificaten beschikt D-Bra Flex

  D-Bra Flex vind het erg belangrijk om als betrouwbare partner gezien te worden. Zodoende beschikken wij over het NEN 4400-1 certificaat, het VCU certificaat en zijn we tevens lid van de NBBU.

 • Wat betekend de inlenersbeloning?

  In de NBBU CAO is de term inlenersbeloning erg belangrijk. Met de inlenersbeloning is wettelijk bepaald dat de uitzendkracht hetzelfde loon verdient als de overige werknemers van de inlener. Zoals bepaald in de NBBU CAO is D-Bra flex verantwoordelijk voor het juist toepassen van de inlenersbeloning.

 • Wat is het beleid inzake anti-discriminatie bij D-Bra Flex BV

  De bedrijfsvoering van D-Bra Flex BV is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn. Verzoeken van opdrachtgevers die afwijken van ons beleid zullen wij pertinent niet accepteren en/of honoreren.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben?

  Stel zo spoedig mogelijk, maar zeker voor aanvang van de werkzaamheden je direct leidinggevend op de hoogte, zodat hij/zij rekening kan houden met de verdere planning, neem daarna ook contact op met ons om je ziekmelding persoonlijk door te geven, dit laatste is erg belangrijk voor de uiteindelijke ziekmelding en uitbetaling van het ziektegeld.

 • Ik heb geen volledige werkweek hoe moet ik de uren aanleveren?

  Op het urenbriefje komen bij de uren enkel de daadwerkelijk gewerkte uren te staan die door de opdrachtgever en jezelf worden ondertekend, Bij opmerkingen kun je vermelden of je de niet gewerkte uren vanuit je reserveringen aangevuld wenst te hebben. Feestdagen worden automatisch vanuit de reserveringen aangevuld. Medewerkers in fase 4 worden altijd aangevuld tot de contracturen die in de overeenkomst zijn afgesproken

 • Hoe werkt het fasesysteem nu precies?

  Aangezien D-Bra Flex NBBU lid is, hanteren wij het fasesysteem, dit houdt het volgende in: Fase 1-2: Deze fase geldt gedurende de eerste 52 gewerkte weken. Voor de telling van de weken maakt het niet uit hoeveel uren in de week je werkt. In deze fase geldt het uitzendbeding: als je niet werkt, ontvang je geen loon. Fase 3: In deze fase ga je een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase telt maximaal 4 jaar. Je kunt in deze periode maximaal 6 contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling. Dit houdt in dat jouw loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk. Fase 4: In deze fase ga je een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase heb je recht op loondoorbetaling. In onze downloads kunt u onder "Verkorte CAO NBBU" de fase indeling downloaden, daarin vind u meer informatie over uw CAO bepalingen

 • Hoe zit het met persoonlijke beschermingsmiddelen?

  Wettelijk heeft de werkgever een verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen (overall, veiligheidshelm, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril) te verstrekken of te vergoeden. Vraag hier ook om bij uw consulent. Specifieke beschermingsmiddelen, denk hierbij aan Valbescherming, Adembescherming, Las-filtersystemen worden door onze opdrachtgevers ter beschikking gesteld, wel wordt er gevraagd om goed met deze middelen om te gaan en bij vertrek deze middelen weer in goede staat bij onze opdrachtgever in te leveren.

 • Waar kan ik informatie krijgen over de CAO?

  Aangezien D-Bra Flex NBBU lid is, is de NBBU cao van toepassing, deze kun je vinden als je de app download in de store van jouw mobiel, zoek naar NBBU. Of kijk op de NBBU website.

 • Wanneer wordt mijn salaris overgemaakt?

  D-Bra Flex hecht bijzonder veel waarde aan het tijdig uitbetalen van je salaris, daarom is de verwerking van het salaris bij ons topprioriteit. De procedure is als volgt: Als wij uiterlijk op maandag voor 16:00 uur over je getekend urenbriefje kunnen beschikken, zal onze loonadministratie je op dinsdagmiddag je salarisspecificatie mailen. Vervolgens betalen wij je salaris tijdig uit, dat betekend dat je, elke donderdag, je salaris van de voorafgaande week op je rekening gestort krijgt.

 • Hoe zit het met mijn pensioenopbpouw

  Wanneer je 8 weken voor D-Bra Flex BV hebt gewerkt, start je met het opbouwen van het basis pensioen via het pensioenfonds StiPP (www.stippensioen.nl). Voorwaarde is dat je 21 jaar of ouder bent. Je pensioen neem je mee als je daarna voor een ander uitzendbureau aan de slag gaat. Na 52 weken basis pensioen te hebben genoten ga je over naar het STIPP + pensioen. Voor volwaardige medewerkers uit de bouw hanteren wij het Bouw APG pensioen.