Persoonsgegevens die worden verwerkt

D-Bra Flex B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van D Bra flex BV en haar gelieerde ondernemingen, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan D Bra flex B.V. . en haar gelieerde ondernemingen verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking  hiervan.

D Bra flex B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw emailadres

Uw IP-adres

Waarom D Bra flex B.V. gegevens nodig heeft

D Bra flex B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan D Bra flex B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang D Bra flex B.V. gegevens bewaart

D Bra flex B.V. bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst  met u tot stand komt.

Delen met anderen

D Bra flex B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U  Kunt u verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar office@dbraflex.nl D Bra flex B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als D Bra flex B.V. bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

D Bra flex B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van D Bra flex B.V. en haar gelieerde ondernemingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met office@dbraflex.nl.

Foto’s hebben een auteursrecht of openbaar groepsrecht, bij andere gevallen dient er toestemming vooraf gevraagd te worden op dit materiaal te mogen/kunnen gebruiken.